UPPDATERING 2023: Det finns för närvarande inga budgeterade medel för bidrag till elfordon. Det finns därför ingen möjlighet att söka elfordonspremie för köp gjorda under 2023.

Regeringen har beslutat om ett statligt bidrag som betalas ut till köpare av elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Bidraget gäller för fordon som är köpta från den 20 september 2017 och framåt. Man ansöker till Naturvårdsverket om bidraget. Ansökan kan lämnas in först efter köpet men senast sex månader efter du köpt fordonet.

Bidraget, som även kort brukar kallas elfordonspremien, motsvarar 25 procent av inköpspriset och kan maximalt uppgå till ett belopp om 10 000 kr. För att kunna inkassera premien så behöver man kunna visa upp ett giltigt kvitto där fordonet du köpt kan identifieras till exempel med hjälp av ett ramnummer eller registreringsnummer.

Bakgrund

Den så kallade elfordonspremien är en klimatpolitisk åtgärd där regeringens tanke är att underlätta för människor att transportera sig mer miljövänligt. Genom att rabattera priser på exempelvis elcyklar och elmopeder så hoppas man kunna underlätta för folk att börja pendla eldrivet och lämna den gamla bensindrivna bilen hemma. Under perioden 2018-2020 avsätter regeringen 350 miljoner kronor till denna premie vilket förhoppningsvis ska räcka till alla som vill köpa ett lätt eldrivet fordon under de kommande åren.

Vilka krav ställs

-Endast privatpersoner kan ta del av premien

-Man måste ha fyllt 18 år.

-Premien kan endast användas en gång av samma person.

-Elcykel måste vara CE-märkt, elmoped och elmotorcykel måste ha ett fordonsintyg.

-Fordonet ska kunna identifieras genom kvittot eller annan handling, till exempel genom ett ramnummer.

-Premien gäller endast för ett nytt fordon, man kan inte få bidrag när man köper begagnat.

Läs mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringens-elfordonspremie-klar/