En moped klass 2 är en moped vars motor inte överstiger en effekt på 1 kilowatt och som är konstruerad för en maxhastighet på 25 km/h. Det krävs ett förarbevis för moped klass 2, eller ett traktorkort eller ett körkort med valfri behörighet förr att få framföra mopeden. Åldersgränsen är 15 år. Eftersom moped klass 2 inte är registreringspliktig så behövs ingen registreringsskylt.

Moped klass 2 får framföras på cykelbanan så länge banan inte har en skylt där det står ej moped.

Hjälmkrav

Skyddshjälm är obligatoriskt när man kör en moped klass 2. Sedan 2016 finns ett undantag vad det gäller moped som är konstruerad för att även kunna drivas med trampanordning, i det fallet räcker det med en cykelhjälm.

Registreringsskylt: Behövs ej

Passagerare: Tillåtet att skjutsa om avsedd plats finns

Hjälmkrav: Ja

Hastighet: Max 25 km/h